Vi gør IT let for dig

Quickguide GDPR.


Quickguide til GDPR.

Behandling af personoplysninger

Typer af oplysninger og formål

Hvilke personoplysninger, vi indsamler, afhænger af jeres kontrakt med Delfin IT, og hvilke ydelser, I bestiller til jeres virksomhed.
Ved køb afhardware, licenser og support samt service indsamler vi f.eks. følgende oplysninger:

  • Slutkundens/brugerens/beslutningstagers navn, telefonnummer, e-mail adresse,ansvarsområde, firmanavn, adresse og telefonnummer
  • Indhold omkring virksomhedens teknologier og produkter
  • Teknologiske muligheder i fremtiden
  • Service og support relaterede oplysninger

Disse oplysninger behandler Delfin IT med det formål, at vi kan kommunikere hurtigt og effektivt med jeres medarbejdere, og for at Delfin IT kan leve op til de gældende krav i lovgivningen.
Vi indsamler desuden oplysninger om de kontaktpersoner hos jer, som vi har vores daglige samarbejde med, i form af navn, e-mail, stilling og telefonnumre. Formålet med behandlingen af disse oplysninger er, at vi løbende kan levere og informere om de ydelser, som I har bestilt hos os.

Videregivelse af personoplysninger

Personoplysningerne vil som udgangspunkt alene blive behandlet af Delfin IT. Dog kan disse også blive videregivet til Delfin ITs underleverandører. Der kan f.eks. være behov for at give en underleverandør oplysninger om en slutkundes navn og adresse, hvis der skal udføres service eller leverance. Derudover kan personoplysninger blive videregivet til offentlige myndigheder, hvis det er krævet af lovgivningen.

Overførsel af personoplysninger til modtagere uden for EU/EØS

Delfin IT benytter kun underleverandører i lande inden for EU/EØS.
Ved office 365 ligger data også indenfor EU/EØS

Det juridiske grundlag

Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysningerne er jeres kontrakter med Delfin IT og den gældende lovgivning.

Sikkerhed

Delfin IT har fastsat en række sikkerhedskrav til behandling af personoplysninger. Kravene indebærer bl.a., at medarbejdere hos Delfin IT skal behandle personoplysninger fortroligt, og at it-systemer skal leve op til en række krav, der løbende bliver skærpet i takt med den tekniske udvikling.

Opbevaringsperiode

Delfin IT opbevarer kun personoplysningerne, så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde de ovenfor anførte formål, herunder formål fastsat i anden lovgivning.

Med venlig hilsen Delfin IT


 
Delfin IT - Service og Support, Volmer Kjærs Allé 30a, DK - 2770 Kastrup, Tlf. +45 72170733, info(at)delfin-it.dk